KHAZAR

  • İnşa edilmişdir (il) 2005, korpuslar 1, Mərtəbə 2, Otaqlar 4
    Muxtadır kəndi, Xaçmaz rayonu AZ 2724
    Oteldən şəhərin mərkəzinə olan məsafə: 37 km
    16 km
    Şeyx Yusif Mavzoleyi, Şah Abbas məscid - mədrəsəsi